25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Συνέδριο με θέμα «Καινοτομία και Ανάπτυξη»


Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Πέτρος Λεκάκης και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» Λεωνίδας Φάκας, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο συνέδριο με θέμα «Καινοτομία και Ανάπτυξη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, ώρα έναρξης: 17:30.

Το συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Καφές Υποδοχής

 

17.30   Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο του Εταίρου της Α.Σ. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ζαχαρίου Στέλιος
17.40   Παρουσίαση-Απολογισμός των Δράσεων Δικτύωσης και Ενημέρωσης  από τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης του Εταίρου της Α.Σ. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Λεκάκης Πέτρος
17.50   Παρουσίαση-Απολογισμός των Δράσεων Δικτύωσης  από τον  εκπρόσωπο του Εταίρου της  Α.Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.), Τσολάκης Ναούμ
18.00   Παρουσίαση-Απολογισμός των Δράσεων Δημοσιότητας από την  εκπρόσωπο του Εταίρου της Α.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.Π.Θ.Ε), Παλπάνα   Έφη
18.10   Παρουσίαση-Απολογισμός των Δράσεων Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας από τον εκπρόσωπο του Εταίρου της Α.Σ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., Γιαννουλίδης Νίκος
    

Διάλειμμα για καφέ

 

18.50   Παρουσίαση-Απολογισμός των Δράσεων Δικτύωσης  από τον  εκπρόσωπο του Εταίρου της Α.Σ  ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (i4G Α.Ε.), Σιάγας Σωτήρη
19.00   Παρουσίαση από τους συμμετέχοντες της Δράσης 6 «Διακρατικότητα στα Πλαίσια των Δράσεων Δικτύωσης», αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο StartupBus Greece 2014, Χατζηαγγέλη Νατάσα, Ρογγότης Δημήτρης,, Ψίλος Αριστείδης, Μεκέ Μαρία
19.20   Παρουσίαση-Απολογισμός των Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης από την εκπρόσωπο του Εταίρου της  Α.Σ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Π.Β.Ε.), Δημοπούλου  Κατερίνα
19.30   Παρουσίαση-Απολογισμός των Δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από την εκπρόσωπο του Εταίρου της  Α.Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Εκπρόσωπος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.

 

Διάλειμμα για καφέ

 

20.00   Παρουσίαση-Απολογισμός των Δράσεων Κατάρτισης από την εκπρόσωπο του Εταίρου της Α.Σ.  IDEA Ε.Π.Ε., Λαμπρινούδη Νατάσα
20.10   Ενημέρωση για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, από την εκπρόσωπο του Εταίρου της Α.Σ IDEA Ε.Π.Ε., Χατζίκου Στέλλα
20.20   Συζήτηση

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»