25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

TV100 - FM100

Τα Δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης ξεκίνησαν την λειτουργία τους στα τέλη της δεκαετίας του 80.  Ιδρύθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 25/1986, το μεν ραδιόφωνο FM100 το Σεπτέμβριο του 1987 η δε τηλεόραση ΤV100 τον Ιανουάριο του 1989. Ήταν η εποχή που ο προβληματισμός για τον απεγκλωβισμό των ΜΜΕ από το κρατικό μονοπώλιο ήταν έντονος και τα δημοτικά ΜΜΕ έπαιξαν τον ρόλο ενός αντικρατικού πόλου.

Η ΔΕΠΘΕ έχει σήμερα δυο άδειες νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίοι εκπέμπουν σε δύο συχνότητες, τον FM100 και τον FM100,6. Ο πρώτος (FM100) είναι ενημερωτικός γενικού περιεχομένου με προσανατολισμό, την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Προσφέρει στους ακροατές έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση όλο το 24/ωρο για θέματα που αφορούν τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά και τα αθλητικά δρώμενα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εμβέλεια του σταθμού εκτείνεται σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, εκτός του Νομού Σερρών και μεγάλου μέρους του Νομού Χαλκιδικής. Ο δεύτερος ραδιοφωνικός σταθμός (FM100,6) εκπέμπει στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ημαθίας, Πέλλας και  Πιερίας. Το Νοέμβριο του 2011 η διοίκηση της ΔΕΠΘΕ απεφάσισε να αλλάξει τη φυσιογνωμία του σταθμού και να τον λειτουργήσει σε εθελοντική βάση. Στόχος είναι να δοθεί ένα βήμα στους πολίτες και τους πολιτιστικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, αυτοδιοικητικούς φορείς της πόλης ώστε να γνωρίσουν τη λειτουργία του ραδιοφώνου, να παράξουν τις δικές τους εκπομπές και να επικοινωνήσουν τις δράσεις τους. Εκπέμπει ένα πρόγραμμα σε 12ωρη βάση χωρίς να έχουν κανένα εμπορικό χαρακτήρα.

Η δημοτική τηλεόραση TV100, ξεκίνησε την λειτουργία της το 1989. Στόχος της είναι να ενημερώσει και να πληροφορήσει τον πολίτη του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, να συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό τους και με τη χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτουν, τα δημοτικά ΜΜΕ μπορούν να καλύψουν όλο το δημιουργικό και διαχειριστικό κομμάτι της παραγωγής και προώθησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ καθώς και την παραγωγή και παρουσίαση εξειδικευμένων εκπομπών που θα ευαισθητοποιούν το κοινό του Νομού Θεσσαλονίκης σε θέματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Όραμα των δημοτικών ΜΜΕ είναι να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό επικοινωνιακό τοπίο το οποίο σέβεται τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων και ενισχύει τον δημόσιο διάλογο μέσα από την ποιοτική πληροφόρηση. Η ΔΕΠΘΕ συμμετείχε στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων και προγραμμάτων:
  • Commedia Πολυγλωσσικό ραδιόφωνο, ιδρύθηκε το 2006 και λειτούργησε με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων στα μέσα ενημέρωσης και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από το ρατσισμό και την ξενοφοβία.
  • Επιχειρησιακό σχέδιο "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Βορειοανατολικού Τμήματος Ιστορικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης" (ΜΕΤΡΟ 3,9 ΠΕΠ-ΚΜ) - Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»