25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Ελλάδας, με 375.276 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Καταλαμβάνει κυρίως την κεντρική έκταση της πόλης της Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από το Ιστορικό Κέντρο της πόλης, ευρύτερες περιοχές γύρω από αυτό και τις συνοικίες που εκτείνονται προς τα ανατολικά της πόλης. Στην έκταση του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκονται τα σημαντικότερα αξιοθέατα και μνημεία της Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος έχει στην κατοχή του μια Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνία, που αποτελείται από έναν τηλεοπτικό σταθμό (TV 100) και τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM 100, FM 100,6 και FM 101). Καθώς επίσης στα χωρικά πλαίσια του Δήμου υπάρχουν και δυο μεγάλα Εθνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η «ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε σύγχρονη Ευρωπαϊκή Μητρόπολη αλλά και σε τουριστικό, διαμετακομιστικό, εκθεσιακό και επιστημονικό – τεχνολογικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης, πόλη ανοιχτή, λειτουργική και ελκυστική, ικανή να αναλάβει τη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των πολιτών και παροχή διευρυμένων υπηρεσιών από μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σε ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος  του Δήμου.

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν οργανισμό με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υλοποιώντας πολιτικές που διακρίνονται για τον ολιστικό και συστημικό τους χαρακτήρα (κοινωνικό παντοπωλείο, κλπ). Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΚΤ έχει συσσωρευτεί η αναγκαία τεχνογνωσία σε ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης έχει αναπτύξει διαχρονικά, μια πολύ σημαντική παρουσία στα πολιτιστικά ζητήματα είτε σε επίπεδο δομών (Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, κλπ) είτε σε επίπεδο θεσμών (Δημήτρια). Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του έχει αναπτύξει και διαγωνιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες με πρόσφατες και σε εξέλιξη τη 15η BIENNALE νέων δημιουργών της Μεσογείου και το διαγωνισμό GREEN PARTY.  

  

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες δράσεις που έχει αναπτύξει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

  • Δράση δημοσιότητας /ευαισθητοποίησης του σχεδίου «Θεσσαλονίκη –Πόλη με απασχόληση και κοινωνική συνοχή» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 5 «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες» Μέτρου 3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες για την απασχόληση
  • Δράση δικτύωσης του σχεδίου «Θεσσαλονίκη –Πόλη με απασχόληση και κοινωνική συνοχή» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 5 «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες» Μέτρου 3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες για την απασχόληση
  • Δράση συμβουλευτικής του σχεδίου «Θεσσαλονίκη –Πόλη με απασχόληση και κοινωνική συνοχή» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας 5 «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες» Μέτρου 3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες για την απασχόληση
  • ΠΚΠ INTERREG III A/PHARE CBC Ελλάδα –Βουλγαρία της πράξης «Νέες μορφές διασυνοριακής συνεργασίας, στα πλαίσια του Μέτρου 2.1: Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
  • «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης βορειοανατολικού τμήματος ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο των μέτρων 3.8 και 3.9 του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας»
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες» σε συνεργασία με το Δήμου Λεμεσού –Κύπρου με τίτλο: «The socialization of dependent people through the practical enforcement of the European Map for Center Equality for local communities”
  • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Προγράμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Το έργο αφορά στη δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών δομών για γυναίκες και παιδιά που έχουν υφίστανται κακοποίηση στην οικογένειά τους ή το στενό τους περιβάλλον. Ειδικότερα προβλέπει την λειτουργία Ξενώνα Προστατευμένων διαμερισμάτων και Συμβουλευτικού Κέντρου,

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»