25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

I4G A.E.

Η Εταιρεία «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «i4G S.A.»  ιδρύθηκε το 2002 με αντικείμενο εργασιών την διαχείριση της Θερμοκοιτίδας Καινοτόμων Επιχειρήσεων i4G – Incubation for Growth του Ομίλου ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.

Η θερμοκοιτίδα i4G δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Προγράμματος ΕΛΕΥΘΩ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από τις αρχές Ιουλίου 2007, η εταιρεία απέκτησε την σημερινή της στελέχωση ενσωματώνοντας το λειτουργικό τμήμα της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε που μέχρι τότε διαχειριζόταν την Θερμοκοιτίδα i4G, αλλά και τον σημερινό της διακριτικό τίτλο. Την ίδια χρονική στιγμή η i4G S.A. ενσωμάτωσε και τις υπηρεσίες διαχείρισης καινοτομίας (innovation management) της επίσης θυγατρικής της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ εταιρείας INTELIN A.E.

Η θερμοκοιτίδα είναι οργανωμένη πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες:

 1. Την ύπαρξη λειτουργικών κατάλληλα εξοπλισμένων κτιριακών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση των νέων εταιρειών.
 2. Την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης αλλά κυρίως επιχειρηματικής ανάπτυξης.
 3. Την ύπαρξη κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών για επενδύσεις στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Η ύπαρξη του τρίτου πυλώνα είναι αυτή που κυρίως δημιουργεί το κίνητρο στην Θερμοκοιτίδα για την προσφορά υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των Θερμοκοιτιζόμενων εταιρειών. Η i4G έχει δημιουργήσει ένα επιτυχημένο μοντέλο Θερμοκοιτίδας που συνδυάζει κυρίως:

 • Την δυνατότητα προώθησης των πωλήσεων των θερμοκοιτιζόμενων εταιρειών μέσα από την αξιοποίηση του δικτύου των θυγατρικών που έχει αναπτύξει η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.
 • Τη δυνατότητα επένδυσης στο μετοχικό κεφάλαιο των θερμοκοιτιζόμενων εταιρειών.

H i4G υποστηρίζει τις θερμοκοιτιζόμενες επιχειρήσεις παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και υπηρεσίες χρηματοοικονομικής υποστήριξης.

Ειδικότερα η πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη αφορά θέματα όπως:

 • Ενημέρωση για επιχειρηματικές εκδηλώσεις και ημερίδες στην περιοχή
 • Νομική Υποστήριξη
 • Δημόσιοι Διαγωνισμοί - καθεστώς συμμετοχής, διαδικασίες, κλπ.
 • Σχεδίαση επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Υποστήριξη νεο-ιδρυόμενων επιχειρήσεων
 • Διοίκηση (management)
 • Διαχείριση καινοτομίας και μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Υπηρεσίες τεχνομεσιτείας/ technology brokers
 • Υπηρεσίες διαχείρισης και αποτίμησης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP management and valuation)
 • ΙΤ (web platform, hosting, networking)
 • Ανθρώπινοι πόροι (επιλογή προσωπικού – προσλήψεις)

Επιπλέον, η i4G διαθέτει επενδυτικά κεφάλαια για χρηματοδοτήσεις χαρτοφυλακίου στις θερμοκοιτιζόμενες εταιρίες με τη μορφή μετοχικών τίτλων. Πιο αναλυτικά η i4G:

 • Επενδύει μακροπρόθεσμα (3-7 χρόνια).
 • Αποκτά συνήθως 20-30% του μετοχικού κεφαλαίου.
 • Στα σχήματα που συμμετέχει αναλαμβάνει ενεργό ρόλο mentoring.
 • Προχωρεί σε συμμετοχή και σε start-ups στα οποία οι μέτοχοι εισφέρουν μετοχικό κεφάλαιο.
 • Επιλέγει διασπορά σε διάφορους κλάδους και σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές.
 • Διευκολύνει αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η i4G, για επενδύσεις υψηλού ρίσκου ή/ και πολύ υψηλού ποσού κεφαλαίων, συνεργάζεται με άλλα venture capitals.

Τέλος, η i4G αξιοποιεί την τεχνογνωσία της σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, προς τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και οργανισμών στη διαμόρφωση και υποστήριξη στρατηγικής για την ανάπτυξη και διαχείριση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
 • Υποστήριξη οργανισμών στην ανάπτυξη και διαχείριση θερμοκοιτίδων καινοτόμων επιχειρήσεων.
 • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών υποστήριξης στρατηγικής & επιχειρηματικής ανάπτυξης και οργάνωσης, με έμφαση στην ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας.
 • Διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτομίας.

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»