25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

EUROCONSULTANS

 

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιδρύθηκε το 1990 και λειτούργησε σαν ΕΠΕ μέχρι το 1992 οπότε και μετετράπη σε Α.E.

 

Είναι η μεγαλύτερη εταιρία συμβούλων στην Β. Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, τόσο σε στελεχιακό δυναμικό όσο και κύκλο εργασιών, ενώ από πλευράς εισαγωγής συναλλάγματος για αμοιβές υπηρεσιών συμβούλου εκτός Ελλάδος, είναι μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου.

 

Έχει εξελιχθεί σε έναν όμιλο εταιριών με διεθνή ταυτότητα και παρουσία, απασχολεί περισσότερα από 100 στελέχη σε 6 διαφορετικές χώρες, και έχει αναπτύξει έναν όμιλο θυγατρικών εταιριών εντός και εκτός Ελλάδος, με συμπληρωματικά προς τη μητρική εταιρία αντικείμενα.

 

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., γνωστή ως EUROCONSULTANTS S.A. στο εξωτερικό, στηριζόμενη στην εμπειρία και το επιστημονικό υπόβαθρο των ιδρυτών της και των πρώτων στελεχών της, ξεκίνησε την δραστηριότητά της υλοποιώντας έργα σε αντικείμενα υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης και καινοτομίας. Έτσι, στα πρώτα έργα που υλοποίησε περιλαμβάνονται έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε περισσότερες από 200 ΜΜΕ της Β. Ελλάδος, η ανάπτυξη δικτύου on-line επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, η ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας κ.α.

 

Η ραγδαία ανάπτυξή της είναι αποτέλεσμα κυρίως της στρατηγικής κίνησης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 1996 με τη διεκδίκηση έργων εκτός Ελλάδος – χώρο στον οποίο θεωρείται από τις πιο καταξιωμένες Ελληνικές εταιρείες συμβούλων, αλλά και τον προσανατολισμό της εταιρίας σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Φυσική συνέπεια αυτής της δραστηριοποίησης είναι η κατοχή, σήμερα, μιας από τις ηγετικές θέσεις στην αγορά των εταιριών συμβούλων στην Ελληνική επικράτεια.

 

Σήμερα χαρακτηρίζεται από την προσφορά ευρύτατης γκάμας υπηρεσιών και από τον έντονο προσανατολισμό της σε έργα τεχνολογίας και καινοτομίας. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα οικονομικής, περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. διαθέτει 20ετή και πλέον εμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση της τοπικής ανάπτυξης και μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ενώ σημαντικά από τα έργα που αναλαμβάνει αφορούν σε:

 

 • Αρχικό Σχεδιασμό – Διεύρυνση σκοπιμότητας – βιωσιμότητας επενδυτικών Σχεδίων/ Έργων
 • Τεχνική, Χρηματοοικονομική και Νομική Υποστήριξη στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης Συμπράξεων Ιδιωτικού Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ), με έμφαση στην Αυτοδιοίκηση
 • Επιχειρησιακό Σχεδιασμό στους τομείς: Τουρισμός Αναψυχής, Αθλητισμός, Επιχειρηματικές Υποδομές, Υποδομές Ανάπτυξης Τεχνολογίας – Καινοτομίας, Ανθρώπινο κεφάλαιο.
 • Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και εξειδικευμένες μελέτες εφαρμογής στον τομέα Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
 • Τεχνική Βοήθεια για την Οργάνωση Φορέων Διοίκησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων/ Έργων
 • Συμβουλευτική χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Διαχείριση – ανασχεδιασμός διαδικασιών και συστήματα διοίκησης οργανισμών
 • Διαχείριση και Έλεγχος Ποιότητας
 • Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων Ιδιωτικού Τομέα
 • Σχεδιασμό & διαχείριση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Υποστήριξη σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας  - Προγραμμάτων καινοτομίας, τεχνολογίας και έρευνας
 • Μελέτες πολιτικής & Έρευνες
 • Στρατηγική Marketing – Έρευνες Αγοράς

 

URL: http://www.euroconsultants.gr

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»