25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Α.Π.Θ.

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Bρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2. Συνολικά περιλαμβάνει 7 Σχολές, που συγκροτούνται από 33 Τμήματα, 5 Μονοτμηματικές Σχολές και 4 ανεξάρτητα Τμήματα.

Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει τόσο εκπαιδευτικό, όσο και ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο, στο A.Π.Θ. είναι εγγεγραμμένοι 90.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Aπό αυτούς 80.000 είναι εγγεγραμμένοι στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 10.000 στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, το Α.Π.Θ. έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, πολύ καλή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες, διακεκριμένους ερευνητές.

Ακόμη, το Α.Π.Θ. βρίσκεται σε στενή συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον μεγάλο αριθμό των Σχολών και των Τμημάτων του, καθώς και τα 250 εργαστήρια που λειτουργούν σε αυτό έχει την δυνατότητα να υλοποιεί ερευνητικά, τεχνολογικά, εκπαιδευτικά, έργα κατάρτισης καθώς και Έργα Παροχής Υπηρεσιών.

Κάθε χρόνο ξεκινούν στο Α.Π.Θ. 600 - 700 νέα ερευνητικά έργα, ενώ η μέση διάρκεια ενός έργου είναι τρία έτη. Οι τομείς στους οποίους υλοποιούνται ερευνητικά έργα σήμερα είναι: το περιβάλλον (φυσικό και δομημένο), τα νέα υλικά, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η αγροτική έρευνα, η βιοτεχνολογία, η ιατρική έρευνα, η αρχαιολογική έρευνα, οι νέες τεχνολογίες και η νανοτεχνολογία, η έρευνα στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες, η έρευνα σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού κ.ά.

Επιπλέον, το Α.Π.Θ έχει συνάψει ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες, αλλά και δράσεις σε εθνικό επίπεδο στην κατάρτιση, συμβουλευτική και , προώθηση στην απασχόληση κλπ. Σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης έργα που έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζονται να υλοποιούνται μέχρι σήμερα στο Α.Π.Θ. αφορούν:

 • Εθνικά έργα παροχής υπηρεσιών για  την αναβάθμιση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση με την αγορά εργασίας.
 • Τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
 • Κοινοτικές πρωτοβουλίες Equal.
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα Lifelong Learning Programmes 2007-2013.
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus.
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα Leonardo da Vinci.
 • Προγράμματα Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Εκπαίδευση & αρχική επαγγελματική κατάρτιση.
 • Εθνικά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
 • Έργα δομής της απασχόλησης και της σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ).
 • Έργα ανάπτυξης ανθρώπινων δικτύων κατάρτισης και εκπαίδευσης στη διοίκηση έργων πληροφορικής και την τεχνολογία λογισμικού.
 • Προγράμματα ανάπτυξης συστημάτων δια βίου κατάρτισης και εξ’ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων.
 • Έργα σχεδιασμού και υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης-ευαισθητοποίησης για άνεργους και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

 

URL:http://www.auth.gr

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»