25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Διακρατικό Σχέδιο

 

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

1. Συμμετοχή Διακρατικού Εταίρου στην Διημερίδα του Σχεδίου Δράσης (Δημοσιότητα):

Έμπειρο στέλεχος του Διακρατικού Φορέα θα προσκληθεί στην Διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη του προγράμματος προκειμένου για την παρουσίαση των ευρωπαϊκών πρακτικών σχετικά με την ίδρυση και διοίκηση εταιριών και οργανισμών καινοτομίας. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης, κατά τη διάρκεια της 2η ημέρας να συμμετέχουν σε 3ωρο workshop υπό την εποπτεία του Διακρατικού εμπειρογνώμονα με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου για τη διοίκηση οργανισμών καινοτομίας.

 

2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις (Δικτύωση):

Θα πραγματοποιηθούν δύο επισκέψεις μελέτης (δύο ωφελούμενοι και ένας συνοδός σε κάθε επίσκεψη) σε εταιρίες και οργανισμούς καινοτομίας ευρωπαϊκών χωρών που θα επιλεγούν ως παραδείγματα καλών πρακτικών. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων διάρκειας τριών ημερών θα παρουσιαστεί το μοντέλο και πλαίσιο της λειτουργίας και των εργασιών καθώς και οι ειδικότεροι μέθοδοι προγραμματισμού και ανάπτυξης. Τα εξεταζόμενα μοντέλα θα παρουσιαστούν στη συνέχεια σε εσωτερική ομάδα εργασίας.

 

3. Σχεδιασμός κοινών μελλοντικών δράσεων (Δικτύωση):

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας θα προωθεί:

-Η εκπόνηση κοινών δράσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

-Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την παρουσίαση των διαφόρων μοντέλων ευρωπαϊκών κρατών
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»