25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Προσφορά Εργασίας

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» στα πλαίσια της λειτουργίας της στοχεύει να αποτελέσει ένα κέντρο πληροφόρησης των ωφελουμένων του Έργου «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» αλλά και των λοιπών κατοίκων της περιοχής, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην επιστημονική και παραγωγική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» μέσω των εταίρων και δράσεων που υλοποιεί θα προωθήσει:

  • Την ενημέρωση των συμμετεχόντων στο Έργο για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας εταιριών/ επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
  • Την ενημέρωση των συμμετεχόντων για διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων/ καταρτίσεων συνεδρίων και λοιπών σχετικών εκδηλώσεων (π.χ. Ημέρες καριέρας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κλπ)

Την οργάνωση εργαστηριών (workshops) επαγγελματικού ενδιαφέροντος, προκειμένου οι συμμετέχοντες να έλθουν σε επαφή με εταιρίες/ επιχειρήσεις και οργανισμούς που άπτονται των επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»