25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Μελέτες

 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Σχεδίου Δράσης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» εκπονήθηκε η «Μελέτη αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας». Η μελέτη αφορούσε την ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας, την εργασιακή κατάσταση των Νέων Επιστημόνων και των αποφοίτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ της περιοχής παρέμβασης του σχεδίου, δηλαδή τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, και τις Δημοτικές Ενότητες Πυλαίας και Θέρμης.

 

Εκτός από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και των υπεύθυνων των παραγωγικών φορέων για την διατύπωση λύσεων και προτάσεων για περαιτέρω δράσεις, με στόχο την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της περιοχής.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»