25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Δράσεις Δημοσιότητας

 

Το Σχέδιο Δράσης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» ξεκινάει με την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, τόσο των επιχειρήσεων κι επαγγελματικών φορέων, όσο και των νέων που μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του. Πρόσθετα θα υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού στα ζητήματα που αντιμετωπίζονται μέσω του Σχεδίου.

 

Για την ενημέρωση των υποψήφιων ωφελουμένων δημιουργήθηκε ιστοσελίδα/ web portal, το οποίο πληροφορίες υπό τη μορφή άρθρων και ειδήσεων, σχετικών με τα περιεχόμενα του Σχεδίου, αλλά και με τους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το Σχέδιο. Η ιστοσελίδα θα ανανεώνεται τακτικά, ώστε να ενημερώνει τους υποψηφίους και αργότερα τους συμμετέχοντες ωφελούμενους του Σχεδίου για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Στην ιστοσελίδα θα λειτουργεί και το φόρουμ δικτύωσης των ωφελουμένων, με το οποίο θα μπορούν να επικοινωνήσουν τόσο μεταξύ τους, όσο και με συμβούλους σε διάφορα θέματα που τους απασχολούν.

 

Μέρος των δράσεων Ενημέρωσης αποτελεί και η δημιουργία και διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως ενημερωτικές αφίσες, τρίπτυχο έντυπο, καταχωρήσεις κυρίως σε τοπικές εφημερίδες ευρείας αναγνωσιμότητας και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για το Σχέδιο.

 

Ακόμα, μια δράση που στοχεύει στην ενημέρωση τόσο των νέων ενδιαφερόμενων, όσο και του ευρέως κοινού, είναι η διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης, με τη μορφή μιας Διημερίδας «Καινοτομίας, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης». Στην Διημερίδα θα παρουσιαστεί τόσο το Σχέδιο, όσο και καλές πρακτικές, ελληνικές, αλλά και ευρωπαϊκές, σχετικά με την ίδρυση και διοίκηση εταιριών και οργανισμών καινοτομίας. Εκτός απ’ την παρουσίαση σχετικού υλικού, η δράση θα περιλαμβάνει και εργαστήρια, υπό την εποπτεία διακρατικού εμπειρογνώμονα, που θα στοχεύει στην μεταλαμπάδευση τεχνογνωσίας σχετικά με την διοίκηση οργανισμών καινοτομίας.

 

Τέλος, στο τέλος του Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί ένα Συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία & Ανάπτυξη», όπου θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από την υλοποίηση του σχεδίου, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν, οι εμπειρίες που συλλέχθηκαν, κ.ά.


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»