25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Welcome

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» - Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση».

 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις εκπόνησης μελετών, δικτύωσης, Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης επαγγελματικής ένταξης, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης καινοτομίας, καθώς και δράσεις Επιμόρφωσης - Κατάρτισης σε επαγγέλματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των ωφελουμένων, όπως:

  • Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
  • Υγιεινή, Τεχνολογία & Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής και Φυτικής Προέλευσης
  • Βιοτεχνολογία και καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Σχεδιασμός και Λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων
  • Αειφορική διαχείριση υδατικού περιβάλλοντος
  • Διαχείριση του προορισμού για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Destination Management)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων, πολύ – λειτουργικών και ευφυών υλικών
  • Εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κλάδο των βιολογικών επιστημών, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας.

StartupBus Greece 2014 – Θερμοκοιτίδα i4G

Στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη μπαίνει δυναμικά η Eλλάδα  με τη διοργάνωση του πρώτου... περισσότερα »

Συνέδριο με θέμα «Καινοτομία και Ανάπτυξη»

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Πέτρος Λεκάκης και ο... περισσότερα »

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»